Bu web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Sur Tatil Evleri GYO A.Ş. bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bazı dokümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir . Ancak gerçekleşmeler, ileriye dönük görüşleri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenlerde ve varsayımlardaki gelişim ve gerçekleşmelere bağımlı olarak farklılık gösterebilecektir.

Sur Tatil Evleri GYO yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Bu web sitesi bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinde hiçbir şey Sur Tatil Evleri GYO hisselerine yatırım yapmaya yönelik değildir. Web-sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Sur Tatil Evleri GYO A.Ş. ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir.